Kanalerne - dér hvor dine produkter bliver vist

Bygviden.dk – vejen til succes uden fejl og mangler

Bygviden.dk er vidensportalen for de udførende, skabt af Dansk Byggeri og drevet af Teknologisk Institut. Der er ca. 10.000 unikke brugere om måneden, hvorfra hovedparten er udførende, som søger byggefaglig information om produkter og løsninger.

Der findes masser af teknisk viden på byggeområdet, og med Bygviden.dk har branchen fået en samlet og søgbar indgang til denne viden. Bygviden.dk er søgemaskine og emneindeks over byggeteknisk viden. Her finder man alt fra lovstof og anvisninger, til branchebeskrivelser, byggevarer og byggeerfaringer. Kort sagt alt den information der skal til for at minimere fejl og mangler.

Vidensleverandører så som forskningscentre og organisationer (fx Byg-Erfa, SBi, MURO) , offentlige myndigheder og producenter leverer relevant byggefaglig information, så brugerne altid kan finde den nyeste viden fra byggebranchen, og på bygviden.dk er det nemt at finde præcis viden, for den peger helt ned på den konkrete publikation, eller den side på et website, der er brug for.

Formålet med Bygviden.dk er, gennem formidling af byggeteknisk viden, at bidrage til bedre byggeri. Målet skal opfyldes ved at øge tilgængeligheden af eksisterende viden om materialer, konstruktioner og udførelse inden for tømrer-, snedker-, maler- murer- og entreprenørbranchen.

De primære brugere er byggeerhvervets virksomheder og deres ansatte. Men alle kan have glæde af Bygviden.dk – også studerende og gør-det-selv folket. Det er ikke nødvendigt med et log-in, for at søge viden på Bygviden.dk. Mange vidensressourcer er gratis og frit tilgængeligt, men Bygviden.dk henviser også til byggefaglig litteratur, samt hvor en relevant publikation kan købes.

digitaleprodukter.dk – arkitekternes foretrukne søgemaskine

Teknologisk Institut har været med til at udvikle et digitalt produktkatalog rettet mod rådgivere og arkitekter (www.digitaleprodukter.dk). Løsningen er udviklet i et samarbejde med udvalgte producenter, rådgivende ingeniører og arkitekter. På hjemmesiden får man adgang til byggematerialeindustriens digitale produktinformationer (CAD-tegninger og detaljer i 2d/3d), beskrivelser og konfigurerbare produktinformationer i 2d/3d rettet mod rådgivere og arkitekter.

digitaleprodukter.dk er byggeriets søgemaskine til at finde byggematerialer, og anvendes af ca. 26.000 unikke brugere hver måned. Undersøgelser viser, at 48% af brugerne er ansatte i arkitektvirksomheder.